понеділок, 24 квітня 2023 р.

9 клас2022-2023 н.р.

25.04.2023 Тема уроку:" Практична робота №5 Виявлення органічних сполук у харчових продуктах."

Практичну роботу виконуєте за інструкцією що міститься у зошиті для практичних робіт.

06.04.2023 Тема уроку:" Поняття про жири. Склад жирів, фізичні властивості. Біологічна роль жирів."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією.

04.04.2023 Тема уроку:"Мило, його склад, мийна дія."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. За посиланням виконайте самостійну роботу.

презентація

02.03.2023 Тема уроку:" Отруйність метанолу та етанолу. Згубна дія спиртів на організм людини."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. За посиланням виконайте самостійну роботу, а також дві задачі які є у самостійній роботі надішліть для перевірки мені на вайбер.

презентація

28.02.2023 Тема уроку:" Гліцерол. Молекулярна та структурна формули, фізичні та хімічні властивості."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. У зошитах для практичних робіт виконайте лабораторний дослід №11

02.02.2023 Тема уроку:" Узагальнення знань з теми:"Алкани, алкени та алкіни."

самостійна робота 


31.01.2023 Тема уроку:" Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте відео де пояснено як розв'язувати задачі, запишіть та вивчіть формули та закон за яким розв'язуються задачі, для прикладу запишіть задачі у зошиті які розв'язані у відео, та виконайте домашнє завдання: опрацювати пар.23, ст.150№ 2 письмово.

12.01.2023 Тема уроку:" Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. 

10.01.2023 Тема уроку:"Особливості органічних сполук."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. 

13.12.2022 Тема уроку:" Швидкість хімічної реакції."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. 

презентація

08.12.2022 Тема уроку:" Екзотермічні та ендотермічні реакції.Термохімічні рівняння."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. 

06.12.2022 Тема уроку:" Значення окисно - відновних процесів.

Завдання!!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, переглягаючи відео запишіть основні терміни, формули та приклади


29.11.2022 Тема уроку:" Ступінь окислення."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. Підготуйтеся до самостійної роботи.

15.11.2022 контрольна робота№1


10.11.2022 Тема уроку:"Практична робота №2 Розв'язування експерементальних задач."

Практичну роботу виконуєте за інструкцією що міститься у зошиті для практичних робіт.

08.11.2022 Тема уроку:" поняття про рН розчину.Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. Виконайте лабораторне дослідження № 2,3,

18.10.2022-20.10.2022 Тема уроку:" Реакція обміну між рожчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно- молекулярні рівняння реакції."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. Виконайте лабораторне дослідження № 4,5,6.


06.10.2022 Тема уроку:" Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією. Вивчіть основні поняття.

04.10.2022 Тема уроку:"Розчинення як фізико - хімічний процес. Теплові явища що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією.

27.09.2022 Тема уроку:" Поняття про дисперсні системи."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією.

22.09.2022 Тема уроку:" Хімічний зв'язок і будова речовини."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект,  виконуйте завдання що передбачені презентацією.


08.09.2022 Тема уроку: " Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості кислот."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект, записуйте рівняння реакції, пригадайте їх написання, виконуйте завдання що передбачені презентацією.


06.09.2022 Тема уроку:"Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект, записуйте рівняння реакції, пригадайте їх написання, виконуйте завдання що передбачені презентацією.13.05.2022-17.05.2022  Тема уроку:" Розв'язування  розрахункових задач."

Завдання!!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, переглягаючи відео запишіть основні терміни, формули та приклади задач, виконайте всі задачі з таблиці.

02.05.2022 Тема уроку:" Крохмаль і целюлоза."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.


29.04.2022 Тема уроку: " Поширення і утворення глюкози та сахарози в природі."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.

19.04.2022 Тема уроку:" Жири: склад, фізичні властивості. Біологічна роль жирів."

Завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.

15.04.2022 Тема уроку: " Мило та його мийна дія."

завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.

04.04.2022 Тема уроку: Практична робота №4 " Властивості етанової кислоти."

завдання!!! Перегляньте презентацію - інструкцію по виконанні практичної роботи, зверніть увагу на відео, роботу виконуйте в робочих зошитах та вишліть мені особисто у вайбер.


22.03.2022 Тема уроку:" Отруйність метанолу та етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.

18.03.2022 Тема уроку: " Гліцерол. Молекулярна і структурна формула. Якісні реакції на гліцерол.

завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект.

04.02.2022 Тема уроку " Хімічні властивості етилену та ацетилену.

завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перегляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект, вивчіть гомологічний ряд, та основні визначення запишіть рівняння реакції.

28.01.2022 Тема уроку: " Гомологи метану, їхні молекулярні та структурні формули"

завдання !!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, перезляньте презентацію, в зошиті зробіть конспект, вивчіть гомологічний ряд метанових, та основні визначення.

01.10.2021  Тема уроку:Розвязання задач за рівняннями реакції з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

Завдання!!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, переглягаючи відео запишіть основні терміни, формули та приклади задач, виконайте всі задачі з таблиці,  в кінці відео є 5 задач -це домашнє завдання.

22.10.2021 - 23.10.2021 Тема уроку: Реакції обміну між рожчинами електролітів, умови їх перебігу.
Йонно молекулярні рівняння хімічних реакцій..
Лабораторне дослідження № 4 " Реакції обміну між електролітами у водних рожчинах, що супроводжують випаданням осаду.
Лабораторне дослідження № 5 " Реакції обміну між електролітами у водних рожчинах, що супроводжують виділення газу.
Лабораторне дослідження № 6 " Реакції обміну між електролітами у водних рожчинах, що супроводжують утворення води.

Завдання!!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, переглягаючи презентацію запишіть основні терміни, формули та приклади рівнянь реакції, далі виконуйте лабораторні дослідження в зошитах для практичних робіт. В інтернеті знайдіть досліди передивіться їх та виконайте завдання які передбачені у зошиті.

Немає коментарів:

Дописати коментар